Radiobiology: Past, present and future - A Groningen perspective

HH Kampinga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)561-563
  Aantal pagina's3
  TijdschriftStrahlentherapie und onkologie
  Volume177
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - okt-2001

  Citeer dit