Radiocarbon analysis of Middle Helladic burials from Aspis, Argos

S. Voutsaki, A.J. Nijboer, G. Touchais, A. Philippa-Touchais

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)613 - 625
TijdschriftBulletin de Correspondance Hellénique
Volume130
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit