Radiological assesment of the postoperative liver

Petra-Gabriella Serbanescu-Kele

Onderzoeksoutput

317 Downloads (Pure)

Samenvatting

Verschillende soorten kanker leiden vaak tot uitzaaiingen in de lever. Vooral bij dikkedarmkanker is dat het geval. Bij slechts een deel van de patiënten is een operatie mogelijk waarbij het zieke deel van de lever wordt verwijderd. Juist bij deze groep is weinig bekend over factoren die van invloed zijn op de unieke mogelijkheid van de lever om weer uit groeien. UMCG-promovendus Petra Serbanescu-Kele bestudeerde dit proces. Gezond leverweefsel is een voorwaarde voor optimale uitgroei (regeneratie) na gedeeltelijke verwijdering. Bij kankerpatiënten is de situatie echter niet optimaal. Serbanescu-Kele vond dat de hoeveel lever die weer aangroeit sterk afhangt van de hoeveel leverweefsel dat wordt weggehaald. Ook stelde zij vast dat leververvetting – steatose – het regeneratievermogen van de lever uitgesproken negatief beïnvloedt. Steatose komt vooral voor bij mensen met overgewicht (obesitas). Deze groep heeft een grotere kans op leverfalen als operatief een deel wordt weggehaald. Bloedplaatjes spelen een rol bij leverregeneratie. Als eerste heeft Serbanescu-Kele bij mensen aangetoond dat patiënten met veel leverregeneratie na de operatie een sterkere daling van het aantal bloedplaatjes hebben dan patiënten met weinig leverregeneratie. De bloedplaatjes leveren groeifactoren af aan levercellen, maar hun precieze rol is nog niet duidelijk. Tenslotte heeft Serbanescu-Kele onderzoek gedaan naar de wijze waarop levertumoren aan te pakken zijn als ze niet operatief verwijderd kunnen worden. Plaatselijke verhitting (thermoablatie) is een veel toegepaste methode, waarvoor de promovendus in kaart heeft gebracht op welke manier scans gemaakt kunnen worden om te bepalen hoeveel weefsel verwijderd moet worden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Jagt, Eric, Supervisor
  • Porte, Robert, Supervisor
Datum van toekenning20-mrt-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036760805
StatusPublished - 2013

Citeer dit