Radiology in the lead: towards radiological profiling for precision medicine in glioblastoma patients? Editorial comment on Glioblastoma patients with a moderate vascular profile benefit the most from MGMT methylation

Bart Roelf Jan van Dijken*, A. van der Hoorn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Radiology
Vroegere onlinedatum11-jan-2021
DOI's
StatusPublished - 11-jan-2021

Citeer dit