Raiders of the CNS: New insights on microglia and myeloid infiltrates in EAE

Ilia Davidovich Vainchtein

  Onderzoeksoutput

  748 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel (CZS) gekenmerkt door verlies van witte stof, de myeline, rondom de zenuwuitlopers. Dit leidt o.a. tot verlamming van spiergroepen. MS begint meestal met periodes van verlamming en herstel van deze acute aanvallen, ook wel relapsing-remitting MS (RRMS) genoemd. Dit beginstadium van MS wordt gevolgd door een fase waarbij voortschrijdende verlamming optreedt zonder herstel, secundair progressief MS (SPMS). Het is onomstotelijk vastgesteld dat cellen van het immuunsysteem die zich normaliter buiten het CZS bevinden (lichaam) betrokken zijn bij RRMS. De rol van de lokale immuun cellen van het CZS, de microglia, in de pathologie van MS is onduidelijk en er wordt vaak aangenomen dat de activiteit van microglia de pathologie van MS bevordert. In dit proefschrift is gebruikt gemaakt van een muismodel voor MS, experimentele auto-immuun encefalomyelitis (EAE), om de rol van microglia in MS beter te begrijpen. Onze resultaten tonen aan dat microglia, vooral in het begin, niet bijdragen aan de pathologie van EAE/MS. Ze nemen wel in aantal toe, krijgen meer uitlopers en nemen cellen uit de omgeving die doodgaan op, zoals bijv. lichaam immuun cellen die de hersenen zijn binnen gedrongen. Tijdens remissie van acute EAE-aanvallen en bij chronische EAE zijn er maar weinig lichaam immuun cellen aanwezig in het CZS. Microglia vormen dan nodulen, zogenaamde clusters van cellen die ook zichtbaar zijn bij SPMS, en deze microglia zijn extra gevoelig voor ontsteking inducerende stimuli vanuit de omgeving. Deze drastische veranderingen in microglia zouden tijdens de latere fasen van EAE/SPMS mogelijk ondersteunend kunnen zijn voor de neurologische schade die tijdens deze fase van de ziekte optreedt, wanneer er bijna geen schadelijke lichaam immuun cellen aanwezig zijn in het CZS. Dit laat zien dat microglia mogelijk interessante therapeutische kandidaten zijn voor MS.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Boddeke, Erik, Supervisor
  • Eggen, Bart, Co-supervisor
  • Hintzen, R. Q., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Kremer, Berry, Beoordelingscommissie
  • Owens, T., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning6-sep-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978‐90‐367‐8995‐0
  Elektronische ISBN's978‐90‐367‐8994‐3
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit