Rainforest conversion to monocultures favors generalist ants with large colonies

Jan J. Kreider, Ting‐Wen Chen, Tamara R. Hartke, Damayanti Buchori, Purnama Hidayat, Rizky Nazarreta, Stefan Scheu, Jochen Drescher*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere03717
TijdschriftEcosphere
Volume12
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2021

Citeer dit