Raltegravir and rifampicin in patients with HIV and tuberculosis

Sandor Klis*, Alper Daskapan, Onno W. Akkerman, Jan-Willem Alffenaar, Ymkje Stienstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1046-1047
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet Infectious Diseases
Volume14
Nummer van het tijdschrift11
Vroegere onlinedatum19-okt-2014
DOI's
StatusPublished - nov-2014

Citeer dit