Randomized Controlled Trial of Negative Pressure Ventilation: We First Need Characterized Physiology

Martin C. J. Kneyber*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E371-E372
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric critical care medicine : a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies
Volume22
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum23-apr-2021
DOI's
StatusPublished - jun-2021

Citeer dit