Rapport living lab 'sportieve en gezonde school' Harens lyceum 2017-2018

Ingrid van Aart, Simon Leistra, Sjoerd Bosgra, Remo Mombarg

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In september 2017 is het living lab met als missie 'de gezondste en sportiefste school van Noord Nederland worden' gestart bij het Harens Lyceum. Dit rapport beschrijft het doorlopen proces en de opgeleverde producten en activiteiten in het eerste jaar.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's22
StatusPublished - 15-aug.-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit