RAT STRIATAL CATION SHIFTS REFLECTING HYPOXIC-ISCHEMIC DAMAGE CAN BE PREDICTED BY ONLINE IMPEDANCE MEASUREMENTS

J DEBOER, HC KLEIN, F POSTEMA, KG GO, J KORF

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1377-1382
Aantal pagina's6
TijdschriftStroke
Volume20
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt-1989

Citeer dit