RATES OF THROMBOEMBOLISM WITH 3 DIFFERENT MECHANICAL HEART-VALVE PROSTHESES - RANDOMIZED STUDY

CEE KUNTZE*, T EBELS, A EIJGELAAR, JNH VANDERHEIDE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)514-517
Aantal pagina's4
TijdschriftLANCET
Volume1
Nummer van het tijdschrift8637
StatusPublished - 11-mrt.-1989

Citeer dit