Ratio effect of salt fluxes on structure, dielectric and magnetic properties of La,Mn-doped PbBi2Nb2O9 Aurivillius phase

Tio Putra Wendari, Syukri Arief, Nandang Mufti, Jacob Baas, Graeme R. Blake, [No Value] Zulhadjri*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ratio effect of salt fluxes on structure, dielectric and magnetic properties of La,Mn-doped PbBi2Nb2O9 Aurivillius phase'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Earth and Planetary Sciences

Keyphrases