RATIONAL AND PERSONAL ASPECTS OF RISK

C VLEK*, PJ STALLEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

193 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)273-300
Aantal pagina's28
TijdschriftActa Psychologica
Volume45
Nummer van het tijdschrift1-3
StatusPublished - 1980

Citeer dit