Re: "a prospective study of statin drug use and lower urinary tract symptoms in older men"

Koen B Pouwels, Eelko Hak

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)927
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Epidemiology
Volume179
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-apr-2014

Citeer dit