Re: Bleeding Risk and Management in Interventional Procedures in Chronic Liver Disease

Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1336-1337
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Vascular and Interventional Radiology
Volume28
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2017

Citeer dit