Re: Cost-effectiveness of a pro-active approach of urinary incontinence in women Reply

Karin M. Vermeulen*, Els Visser, Embert J. Messelink, Marjolein Y. Berger, Gertruida H. de Bock, Janny H. Dekker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2229-2230
Aantal pagina's2
TijdschriftBJOG : An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
Volume123
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusPublished - dec-2016

Citeer dit