Re: Diagnosis, Management, and Prevention of Button Battery Ingestion in Childhood: An ESPGHAN Position Paper

Frederik G. Dikkers*, Tjark Ebels

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E29-E29
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul-2021

Citeer dit