RE-EVALUATION OF THE SELECTIVITY OF 2-N,N-DIMETHYLAMINO-5,6-DIHYDROXY-1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALENE (M-7) AS AN AGONIST OF POSTJUNCTIONAL ALPHA-2 ADRENOCEPTORS IN THE PITHED NORMOTENSIVE RAT

PBMWM TIMMERMANS*, B WILFFERT, D DAVIDESKO, MJ MATHY, D DIJKSTRA, AS HORN, PA VANZWIETEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)407-409
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
Volume225
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1983

Citeer dit