Re: Management of Pain in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease and Anatomy of Renal Innervation

Niek F. Casteleijn*, Gerbrand J. Groen, Ron T. Gansevoort

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1509-1510
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Urology
Volume194
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov-2015

Citeer dit