Re: "Outcomes of elective abdominal aortic aneurysm repair among the elderly: Endovascular versus open repair"

Robert A. Pol*, Michel M. P. J. Reijnen, Clark J. Zeebregts

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Samenvatting

-
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)855-856
Aantal pagina's2
TijdschriftSurgery
Volume149
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2011

Citeer dit