Re: Paul Abrams, Lynda D. Constable, David Cooper, et al. Outcomes of a Noninferiority Randomised Controlled Trial of Surgery for Men with Urodynamic Stress Incontinence After Prostate Surgery (MASTER). Eur Urol 2021;79:812-23

Erik B. Cornel*, Niek F. Casteleijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)E180-E181
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEuropean Urology
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - jun-2021

  Citeer dit