Re: Re: Do we need to treat aggression?

Cees Boerhout, Jooske van Busschbach, Hans Hoek, Durk Wiersma

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Artikelnummer408
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBritish Journal of Psychiatry
  Volume198
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit