Re-rethinking the article by Thombs and colleagues Response

Brett D. Thombs*, James C. Coyne, Pim Cuijpers, Peter de Jonge, Simon Gilbody, John P. A. Ioannidis, Blair T. Johnson, Scott B. Patten, Erick H. Turner, Roy C. Ziegelstein

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)438-439
Aantal pagina's2
TijdschriftCanadian Medical Association Journal
Volume184
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 6-mrt-2012

Citeer dit