Reactie: Marian Verkerk en Els Maeckelberghe op (commentaar: Agnes Tellings op: Zelf vragen? Het concept van autonomie vanuit het perspectief van een relationele ethiek (Pedagogisch Tijdschrift 2003 (28), nr. 2. pp. 141-158)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)163-164
TijdschriftPedagogisch Tijdschrift
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2003

Citeer dit