Reactie op artikel van Huydecoper: De rol van 'toerekenbaarheid' in de gebrekenregeling

Antje Kloosterman

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Samenvatting

Welke rol speelt het begrip ‘toerekenbaarheid’ bij de aansprakelijkheid van de verhuurder voor gebreken? Dat is één van de interessante vragen die Huydecoper aan de orde stelt. Ik wil naar aanleiding daarvan een paar opmerkingen maken. Het gaat mij om de volgende thema’s.
1.
In hoeverre speelt toerekenbaarheid een rol bij het definiëren van een gebrek, in art. 7:204 lid 2 BW?
2.
Wat betekent ‘toerekenbaar’ in art. 7:208 BW, waar het gaat om het recht van de huurder op schadevergoeding?
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2015/79
Pagina's (van-tot)291-293
Aantal pagina's3
TijdschriftWR, tijdschrift voor huurrecht
Volume2015
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun.-2015

Citeer dit