Reactie op 'Erfpacht: de prijs van het recht' van mr. drs. P.A. de Hoog, TBR 2008/120

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)p. 36 - 40
  TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
  Volumenr. 1
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit