Reactie op 'Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen' van prof.mr. W.G. Huijgen in WPNR (2010) 6859

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)140 - 143
  TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
  Volumenr. 6874
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit