Reactie op het Groenboek over collisieregels op het gebied van huwelijksvermogensstelsels, met inbegrip van de kwestie van de rechterlijke bevoegdheid en van de wederzijdse erkenning

M.H. ten Wolde, A.G.H. Kuper, N.A. Baarsma

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenConsultancy
StatusPublished - 31-jan-2007

Citeer dit