Reactie op mr. H.K. Nijkamp, "Erfpachters en opstallers in de eigenwoningregeling", FTV 2014, nr. 21

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-23
Aantal pagina's4
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2014
Nummer van het tijdschrift28
StatusPublished - 2014

Citeer dit