Reactie op ‘Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?’ van prof. mr. W.G. Huijgen in WPNR 2019/7225

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)357-362
Aantal pagina's6
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2019
Nummer van het tijdschrift7237
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit