REACTION OF SINGLET OXYGEN WITH CONFORMATIONALLY FIXED CYCLOHEXYLIDENECYCLOHEXANES - FAILURE OF AN ALL SUPRAFACIAL MECHANISM

RM KELLOGG, JK KAISER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2575-2576
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume40
Nummer van het tijdschrift17
StatusPublished - 1975

Citeer dit