REACTIVATION OF BETA-HYDROXYBUTYRATE DEHYDROGENASE BY PHOSPHATIDYLCHOLINE-PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE MIXTURES - EVIDENCE FOR A TEMPERATURE-INDUCED PHASE SEPARATION

JC WILSCHUT, J REGTS, G SCHERPHOF

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)328-332
  Aantal pagina's5
  TijdschriftFEBS Letters
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit