Reactivity of Paramagnetic Fe-II-Bis(amidinate) Complexes

Erica Jellema, Timo J. J. Sciarone*, Noa M. Navarrete, Marten J. Hettinga, Auke Meetsma, Bart Hessen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
501 Downloads (Pure)

Zoekresultaten