Lees- en schrijfproblemen bij jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis

Wim Tops, Liset Rouweler, Ilse Noens, Dieter Baeyens

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageReading and writing problems of adolescents with autism spectrum disorder
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftWetenschappelijk Tijdschrift Autisme
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit