Ready, set, go: de nieuwe Eemsdelta Campus Groningen in aantocht: Rapport onderzoeksfase 2, februari - augustus 2022

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De tweede fase van het onderzoek Eemsdelta: campus, leefbaarheid en tevredenheid (incl. dataverzameling, analyse en rapportage) vond plaats in 2022 (februari – december). De dataverzameling vond plaats in het voorjaar/zomer van 2022, dus voor de ingebruikname van de nieuw Campus Eemsdelta Groningen. Het doel van de tweede onderzoeksfase was om de respons te vergroten en om op basis van de inzichten van de nulmeting een aantal gerichtere vragen toe te voegen aan de enquête over o.a. jongerenparticipatie in de gemeente Eemsdelta, interactie tussen leerlingen van verschillende scholen en hun gedachten over veiligheid. Daarnaast was het doel van de tweede fase om in gesprek te gaan met een aantal leerlingen die in september 2022 naar de nieuwe campus zouden verhuizen, om ook meer kwalitatief inzicht te krijgen in de verwachtingen van de leerlingen voor de campus en hun meningen over en ervaringen met leefbaarheid in de gemeente Eemsdelta.
Originele taal-2English
Opdrachtgevend orgaanStichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta & Gemeente Eemsdelta
Aantal pagina's34
StatusPublished - 31-jan.-2023

Citeer dit