Reageren op concurrenten

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34 - 35
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Marketing
Volume12
StatusPublished - 2005

Citeer dit