Realisme en convergentie, of hoe het succes van de natuurwetenschappen verklaard moet worden

Theo A.F. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
TitelEPRINTS-BOOK-TITLE
UitgeverijKoninklijke Van Gorcum
Pagina's61-83
Aantal pagina's23
StatusPublished - 1991

Citeer dit