Rearrangements and fragmentations of phenyl styryl sulfides

P.J. Dijkstra*, W.D. Weringa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)491-494
  Aantal pagina's4
  TijdschriftInternational journal of mass spectrometry and ion processes
  Volume47
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit