Reassembly of peroxisomes in Hansenula polymorpha pex3 cells on reintroduction of Pex3p involves the nuclear envelope

Ger de Haan, R.J S Baerends, A.M. Krikken, M. Otzen, M Veenhuis, I.J. van der Klei, Gert-Jan Haan

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
325 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)186 - 194
Aantal pagina's9
TijdschriftFems Yeast Research
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2006

Citeer dit