Rebuttal from the authors

Wouter F. Tonnis*, Anne J. Lexmond, Henderik W. Frijlink, Anne H. de Boer, Wouter L. J. Hinrichs

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1594-1595
Aantal pagina's2
TijdschriftExpert Opinion on Drug Delivery
Volume10
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2013

Citeer dit