Recencies - Waardenconflicten in ruraal landgebruik - Interessante inzichten in de totstandkoming van rurale landgebruikconflicten en de oplossing hiervan

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)222 - 224
TijdschriftRooilijn
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2007

Citeer dit