Recensie: A. Berlis e.a. (ed.), Women Churches: Networking and Reflection in the European Context

M.A.C. de Haardt

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)202 - 202
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Theologie
Volume2
StatusPublished - 1996

Citeer dit