Recensie: Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities (ACEBT, nr. 17 Hosea en nr. 18 Psalmen) Maastricht 1999/2000

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftKerk en Theologie
Volume53
StatusPublished - 2002

Citeer dit