Recensie: 'Anne Marie Bos, Geregeld Recht: Een rechtsposivistische analyse van de rechtstaat'

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)190 - 192
Aantal pagina's3
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
StatusPublished - 2002

Citeer dit