Recensie: B. Becking, M. Dijkstra (red.), Één God alleen...? Over monotheïsme in Oud-Israël en de verering van de godin Asjera

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31 - 32
Aantal pagina's2
TijdschriftInterpretatie
Volume7
StatusPublished - 1998

Citeer dit