Recensie: C. Houtman, K.Spronk, Jefta's dochter. Tragiek van een vrouwenleven in theologie en kunst, Meinema, Zoetermeer 1999

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftKerk en Theologie
Volume53
StatusPublished - 2002

Citeer dit