Recensie: C.J.M. Halkes, Oorsprong en einder: Cultuurkritische overwegingen vanuit vrouwenstudies theologie

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)313 - 314
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Theologie
Volume3
StatusPublished - 1996

Citeer dit