Recensie: C.M. Prelinger (ed.), Episcopal Women: Gender, Spirituality, and Commitment in an American Mainline Denomination,

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)97 - 98
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Theologie
Volume34
StatusPublished - 1994

Citeer dit