Recensie: E. Schüssler Fiorenza, Jesus, Miriam's Child, Sophia's Prophet: Critical Issues in Feminist Christology,

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)423 - 423
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Theologie
Volume4
StatusPublished - 1995

Citeer dit