Recensie: H. Lalleman-de Winkel, Van levensbelang. De relevantie van de oudtestamentische ethiek, Evangelicale theologie, Boekencentrum, Zoetermeer

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftKerk en Theologie
Volume53
StatusPublished - 2002

Citeer dit